Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Plan achizitii 2020

Plan achizitii 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2022

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2022

Documente pdf
HOTARAREA NR 1 DIN 27.01.2022-privind aprobarea Plannlui anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt, pentru anul 2022
HOTARAREA NR 2 DIN 27.01.2022-Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare incepand cu data de 01.02.2022, pentru persoanele fizice si persoanele juridice/agenti economici din unitatea administrativ teritorial comunei Draganesti, judetul Neamt
HOTARAREA NR 3 DIN 27.01.2022-Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA NR 4 DIN 10.02.2022- privind aprobarea bugetului local
HOTARAREA NR 5 DIN 10.02.2022 -privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru functiile publice si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti si pentru serviciile publice de interes local
HOTARAREA NR 6 DIN 10.02.2022-privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2021
HOTARAREA NR 7 DIN 10.02.2022- privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Draganesti, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Draganesti
HOTARAREA NR 8 DIN 10.02.2022- privind acordul comunei Draganesti in calitate de vecin, pentru derularea investitiei ,,Amenajare iaz agrement cu valorificarea materialului,,
HOTARAREA NR 9 DIN 09.03.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
HOTARAREA NR 10 DIN 09.03.2022- PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL2021
HOTARAREA NR 11 DIN 01.04.2022- Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul: Modernizare si reabilitare interioara -Sediu Primarie, comuna Draganesti
HOTARAREA NR 12 DIN 01.04.2022- Privind aprobarea cererii de finantare si a devizulul general estimativ pentru obiectivul de investitie ” Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Draganesti, judetul Neamt” in cadrul Programului national de investitii ”Anghel Saligny”
HOTARAREA NR 13 DIN 01.04.2022- PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
HOTARAREA NR 14 DIN 05.05.2022-Privind incheierea unor contracte de consultanta, asistenta si reprezentare juridica , pe anul 2022
HOTARAREA NR 15 DIN 05.05.2022-privind acordul comunei Draganesti în calitate de vecin, pentru Intrarea in legalitate – Construirea a doua hale cu destinatie depozitare, sortare si reciclare deseuri de ambalaje nepericuloase si imprejmuire teren
HOTĂRÂREA Nr.16 din 19.05.202-privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului ” Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Draganesti, județul Neamț” și a cheltuielilor aferente acestui proiect
HOTĂRÂREA Nr. 17 din 09.06.2022-privind alocarea unei sume pentru oferirea de cadouri cu prilejul sfarsitul anului scolar 2021-2022 copiilor din comuna Draganesti
HOTARAREA NR.18 DIN 09.06.2022-Privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Draganesti și a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Draganesti, județu Neamt
HOTĂRÂREA Nr.19 din 09.06.2022- privind acordarea unui mandat special- „ECONEAMȚ”,
H O T A R A R EA Nr. 20 din 23.06.2022- Privind instituirea unor facilitate fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 30.06.2022 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Draganesti, judetul Neamt
H O T A R A R EA NR .21 DIN 07.07.2022- Privind rectificarea bugetara pe anul 2022
H O T A R A R EA Nr. 22 din 07.07.2022- Privind suportarea de la bugetul local al comunei Draganesti a unor sume pentru combaterea secetei
H O T Ă R Â R EA Nr.23 din 07.07.2022- privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Draganesti
H O T A R A R E A Nr.24 din 07.07.2022-Privind modificarea HCL nr. 11 din 01.04.2022 privind modernizarea si reabilitarea Primariei comunei Draganesti
H O T A R A R EA NR. 25 din 04.08.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta
H O T A R A R EA NR . 26 din 04.08.2022-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Revizuire si completare pentru obiectivul ,, Alimentare cu apa comuna Draganesti, judetul Neamt,,
H O T Ă R Â R EA Nr. 27 DIN 04.08.2022-privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Draganesti, pentru anul școlar 2022-2023
H O T Ă R Â R EA Nr. 28 din 18.08.2022- privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt”
HOTARAREA NR.29 DIN 18.08.2022-privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul comunei Draganesti
H O T Ă R Â R E A Nr. 30 DIN 18.08.2022-Privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile satesti la / de la Iazul piscicol in constructie, de către SC MINA EGIPTEANUL SRL
H O T A R A R E A NR.31 DIN 15.09.2022 -Privind rectificarea bugetara pe anul 2022
H O T Ă R Â R E A NR.32 DIN 15.09.2022- Privind modificarea Anexei l la Hotararea nr. 1/2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judeţul Neamt, pentru anul 2022
Hotararea nr.33 din 20.10.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr.34 din 20.10.2022- privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui teren
Hotararea nr.35 din 20.10.2022 - privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1434/21.04.2017
Hotararea nr.36 din 20.10.2022-privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizatpentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri satesti in comuna Draganesti, judetul Neamt” aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul localpentru realizarea
Hotararea nr.37 din 17.11.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.38 din 17.11.2022 - privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr.39 din 17.11.2022 - privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta
Hotararea nr.40 din 17.11.2022 - privind aprobarea acordarii de cadouri copiilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna

Vizualizari: 98
Data creare: 02-02-2022 09:18:34

Scurt istoric al satului Drăgănești

Sediul Primăriei comunei Drăgănești, județul NeamțPrimul document ce vorbește de satul Drăgănești datează din anul 1592, 10 ianuarie, din timpul domnitorului Aron Vodă care arată că satul Drăgănești a fost dat de domnitor în stăpânirea Mănăstirii Neamț.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022