Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Plan achizitii 2020

Plan achizitii 2020


CONSILIUL LOCAL --> Consiliul Local --> Proiecte de hotarare

Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre

Documente pdf
PROIECT DE HOTARARE NR.1 DIN 27.01.2021- Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului PREUTU VASILE
PROIECT DE HOTARARE NR. 2 din 27.01.2021 Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT
PROIECT DE HOTARARE NR. 3 din 27.01.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARARE NR. 1 DIN 26.02.2021 Privind completarea Comisiei juridice si de disciplina, protectia mediului, turism, amenajarea teritoriului si urbanism
PROIECT DE HOTARARE NR.2 DIN 26.02.2021 Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.32/19.11.2020 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR.3 DIN 26.02.2021 PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL, AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL 2020
PROIECT DE HOTARARE NR 7 DIN 26.03.2021 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2020
PROIECT DE HOTARARE NR. 8 DIN 26.03.2021 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Draganesti, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE Nr.9 din 26.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local - Comuna DRAGANESTI
PROIECT DE HOTARARE Nr.10 din 16.04.2021 Privind aprobarea bugetului local pe anul 202l
PROIECT DE HOTARARE NR.11 din 16.04.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARARE NR. 12 DIN 20.05.2021 Privind aprobarea Regularnentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 13 DIN 20.05.2021-Privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile comunale la / de la stația de sortare/concasare Ungheni- Raucesti, de către SC CONEST SA IAȘI
PROIECT DE HOTARARE NR.14 DIN 20.05.2021-Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul Complex comercial cu destinatie de sediu primarie, imobil aflat in proprietatea comunei Draganesti
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.15 din 20.05.2021-privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Draganesti pentru perioada 2021-2027
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.16 din 20.05.2021-Privind aprobarea elaborarii documentatiilor privind Reabilitarea si extinderea Cladirii fost Complex comercial cu destinatie de sediu primarie
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.17 din 15.06.2021-Privind insusirea inventarului terenurilor care alacatuiesc domeniul privat al comunei Draganesti
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR 18 DIN 15.06.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Draganesti pentru perioada 2021-2027
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 din 15.06.2021 privind alocarea unei sume pentru oferirea de cadouri cu prilejul sfarsitul anului scolar 2020-2021 copiilor din comuna Draganesti
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 20 din 15.06.2021-privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Draganesti,județul Neamt, in vederea instalirii,intreținerii inlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructuri fizici necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum si măsurile construirii de rețele noi de comun
PROIECT DE HOTARARE Nr.21 din 15.06.2021 privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HcL nr.51 din 6.12.2016 privind atribuirea și incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităti componente ale serviciului de salubrizire a unitililor administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMȚ” din Zona 3, județul Neamț
PROIECT DE HOTARARE NR.22 din 15.06.2021-Privind premierea unor elevi cu rezultate deosebite in domeniul performanlelor școlare si sportive
PROIECT DE HOTARARE NR.23 din 20.07.2021-privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr.51 din 16.12.2016 privind atribuirea și incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitiți componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMȚ", din Zona 3, județul Neamț
PROIECT DE HOTARARE NR.24 din 21.07.2021-Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARARE NR.25 din 18.08.2021-Privind: aprobarea numărului, criteriilor și a cuantumului burselor scolare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din invățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR.26 din 18.08.2021-Privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata
PROIECT DE HOTARARE NR. 27 Din 18.08.2021- privind aprobarea inchirierii, prin licitalie publică, a unor spații din incinta Dispensarului uman din satul Draganesti, comuna Draganesti, județul Neamt
PROIECT DE HOTARARE NR. 28 Din 18.08.2021-privind inființarea, stabilirea organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenți de tip VI prin reorganizareu S.V.S.U. de categoria III al comunei Draganesti , județul Neamt
PROIECT DE HOTARARE NR. 29 Din 18.08.2021- privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 30 Din 18.08.2021-privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru vehiculele și utilajele care deservesc Comuna Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 31 Din 18.08.2021-privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti , județul Neamț
PROIECT DE HOTARARE NR.32 DIN 16.09.2021-privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelelor/acordurilor- cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea masurilor educative la nivelul comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 33 Din 23.09.2021- Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Draganesti in Consiliul de Administratie al scolii Gimnaziale Draganesti.
PROIECT DE HOTARARE NR. 34 Din 23.09.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
PROIECT DE HOTARARE NR. 35 Din 23.09.2021-privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenienlii persoane frzice,vor presta activitatii in folosul comunitatii
PROIECT DE HOTARARE NR. 35 DIN 23.09.2021- privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice,vor presta activitati in folosul comunitatii
PROIECT DE HOTARARE NR. 36 DIN 23.09.2021- privind aprobarea concesionarii a unui spatiu cu destinatie de Cabinet medical in satul Draganesti, comuna Draganesti, judetul Neamt.
PROIECT DE HOTARARE NR. 37 DIN 23.09.2021- privind aprobarea cererii de finantare a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie: "MODERNIZAREA DRUMURI SATESTI COMUNA DRAGANESTI, ]UDETUL NEAMT"
PROIECT DE HOTARARE NR. 38 DIN 14.10.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
PROIECT DE HOTARARE NR. 39 DIN 14.10.2021- privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 40 DIN 14.10.2021- privind revocarea HCL nr.25/18.08.2021
PROIECT DE HOTARARE NR. 41 DIN 14.10.2021-Privind aprobarea sumelor necesare in vederea organizarii evenimentului 100 DE ANI DE VIATA
PROIECT DE HOTARARE NR. 42 DIN 14.10.2021-Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECTUL DE HOTARARE NR.43 DIN 29.10.2021-privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt,,
PROIECTUL DE HOTARARE NR.44 DIN 29.10.2021- privind desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia de evaluare a probei de interviu in vederea desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei de director la scoala Gimnaziala Draganesti
PROIECTUL DE HOTARARE NR.45 DIN 25.11.2021- Privind rectitficarea bugetara pe anui 2021
PROIECTUL DE HOTARARE NR.46 DIN 25.11.2021- privind aprobarea programului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi
PROIECTUL DE HOTARARE NR.47 DIN 25.11.2021- privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Draganesti, jud. Neamt
PROIECTUL DE HOTARARE NR.48 DIN 25.11.2021- privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Draganesti, jud. Neamt, pentru perioada 2021-2029
PROIECTUL DE HOTARARE NR.49 DIN 25.11.2021-privind acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna
PROIECTUL DE HOTARARE NR.50 DIN 16.12.2021-privind rectificarea bugetara pe anul 2021
PROIECTUL DE HOTARARE NR.51 DIN 16.12.2021-Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale,pentru anul 2022
PROIECTUL DE HOTARARE NR.52 DIN 16.12.2021- privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant pe raza comunei Draganesti pentru anul scolar 2022-2023
PROIECTUL DE HOTARARE NR.53 DIN 16.12.2021- privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile legii nr"416/2001, privind venitul minim garantat,republicata, pentru anul 2022.
PROIECTUL DE HOTARARE NR.54 DIN 16.12.2021- privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publica a comunei Dranganesti, catre Scoala Gimnaziala Draganesti
PROIECTUL DE HOTARARE NR.55 DIN 22.12.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
 PROIECTUL DE HOTARARE NR.56 DIN 22.12.2021-privind aprobarea extinderii intravilanului comunei Draganesti cu suprafata de 1,3971 ha

Vizualizari: 201
Data creare: 19-08-2021 14:50:47

Proiecte de hotărâre 2022

Proiecte de hotărâre 2022

Documente pdf
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1 DIN 27.01.2022-privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelulcomunei Draganesti, judeţul Neamt, pentru anul 2022
PROIECT DE HOTARARE NR.2 DIN 27.01.2022-Privind stabilirea taxe ispeciale de salubrizare, incepand cu data de 01.02.2022, pentru persoanele fizice si persoanelejuridice/agenti economici din unitatea administrativ teritoriala a comunei Draganesti, judetul Neamt
PROIECT DE HOTARARE NR. 3 din 27.01.2022 -Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARAREA Nr.4 din 10.02.2021-Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.5 DIN 10.02.2022 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru funcţiile publice şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti si pentru serviciile publice de interes local
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 DIN 10.02.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local inregistrat la sfârşitul anului 2021
PROIECT DE HOTARARE NR. 7DIN10.02.2022- privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Draganesti, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR.8 DIN 10.02.2022- privind acordul comunei Draganesti în calitate de vecin, pentru derularea investitiei ,,Amenajare iaz agrement cu valorificarea materialului,,
PROIECT DE HOTARARE NR.9 DIN 09.03.2022 Privind rectificarea bugetara pe anul 2022
PROIECT DE HOTARARE NR.10DIN 08.03.2022 -PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL2021
Proiect de Hotarare nr.11 din data de 01.04.2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul ” Modernizare si reabilitare interioara Sediu Primarie Comuna Draganesti”
 Proiect de Hotarare nr.12 din data de 01.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ”Infiintare retea inteligenta de distribuitie a gazelor naturale in comuna Draganesti judetul Neamt” in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny”
Proiect de Hotarare nr. 13 din 01.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARARE NR. 14 DIN 05.05.2022 privind incheierea unor contracte de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, pe anul 2022
PROIECT DE HOTARARE NR.15 DIN 05.05.2022 privind acordul comunei Draganesti în calitate de vecin, pentru Intrarea in legalitate – Construirea a doua hale cu destinatie depozitare, sortare si reciclare deseuri de ambalaje nepericuloase si imprejmuire teren
PROIECTDE HOTĂRÂRE Nr.16 din 19.05.2022 - privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului ” Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Draganesti, județul Neamț” și a cheltuielilor aferente acestui proiect
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17 din 09.06.2022 - privind alocarea unei sume pentru oferirea de cadouri cu prilejul sfarsitul anului scolar 2021-2022 copiilor din comuna Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR.18 DIN 09.06.2022 - privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Draganesti și a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Draganesti, județul Neamt
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.19 din 09.06.2022 - privind acordarea unui mandat special
PROIECT DE HOTARARE Nr. 20 din 23.06.2022 - privind instituirea unor facilitate fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 30.06.2022 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Draganesti, judetul Neamt
PROIECT DE HOTARARE NR.21 DIN 07.07.2022 - privind rectificarea bugetara pe anul 2022
PROIECT DE HOTARARE Nr.22 din 07.07.2022 privind suportarea de la bugetul local al comunei Draganesti a unor sume pentru combaterea secetei
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.23 din 07.07.2022 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Draganesti
PROIECT DE HOTARARE Nr.24 din 07.07.2022 - privind modificarea HCL nr. 11 din 01.04.2022 privind modernizarea si reabilitarea Primariei comunei Draganesti
PROIECT DE HOTARARE NR. 25 din 04.08.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta
PROIECT DE HOTARARE NR . 26 din 04.08.2022 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “ ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT”
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 27 DIN 04.08.2022 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Draganesti, pentru anul școlar 2022-2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 28 din 18.08.2022 - privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt”
PROIECT DE HOTARARE NR.29 DIN 18.08.2022 - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul comunei Draganesti
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30 DIN 18.08.2022 Privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile satesti la / de la Iazul piscicol in constructie, de către SC MINA EGIPTEANUL SRL
PROIECT DE HOTARARE NR.31 DIN 15.09.2022 - privind rectificarea bugetara pe anul 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32 DIN 15.09.2022 Privind modificarea Anexei l la Hotararea nr. 1/2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judeţul Neamt, pentru anul 2022

Vizualizari: 73
Data creare: 26-09-2022 12:44:13

Scurt istoric al satului Drăgănești

Sediul Primăriei comunei Drăgănești, județul NeamțPrimul document ce vorbește de satul Drăgănești datează din anul 1592, 10 ianuarie, din timpul domnitorului Aron Vodă care arată că satul Drăgănești a fost dat de domnitor în stăpânirea Mănăstirii Neamț.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN 2023

OFERTE VÂNZARE TEREN AGRICOL EXTRAVILAN 2023