Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Plan achizitii 2020

Plan achizitii 2020


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2023

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2023

Documente pdf
HOTARAREA NR.1 DIN 26.01.2023 - PRIVIND ABROGAREA PREVEDERILOR HCL NR.35/20.10.2022
HOTARAREA NR.2 DIN 26.01.2023 - PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE SI TINERE A REGISTRULUI AGRICOL, PRECUM SI A MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRU AGRICOL
HOTARAREA NR.3 DIN 26.01.2023 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
HOTARAREA NR.4 DIN 02.02.2023 - PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
HOTARAREA NR.5 DIN 03.03.2023 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2022
HOTARAREA NR.6 DIN 03.03.2023 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETARA PE ANUL 2023
HOTARAREA NR.7 DIN 03.03.2023 - PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV, ANUL 2022
HOTARAREA NR.8 DIN 03.03.2023 - PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI DRAGANESTI
HOTARAREA NR.9 DIN 03.03.2023 - PRIVIND INSUSUREA INVENTARULUI BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DRAGANESTI
HOTARAREA NR.10 DIN 03.03.2023 - PRIVIND APROBAREA ANGAJAMENTULUI PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII APEI LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA NR.11 DIN 03.03.2023 - PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI CARE VOR FACE PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI DRAGANESTI
HOTARAREA NR.12 DIN 28.04.2023 - Privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Draganesti
HOTARAREA NR.13 DIN 28.04.2023 - Privind aprobarea aderarii UAT Draganesti perteneriatului LEADER, reprezentat de catre „ Asocitia Grup De Actiune Locala Tinutul Zimbrilor„ in scopul implementarii strategiei de dezvoltare locala 2023-2027, finantata in cadrul Planului Strategic 2023-2027
HOTARAREA NR.14 DIN 28.04.2023 - Privind aprobarea Protocolului de Colaborere interinstitutionala a MMSS cu UAT comuna draganesti, judetul Neamt, in cadrul proiectului „ HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS„ Cod MYSmis 130963
HOTARAREA NR.15 DIN 28.04.2023 - Privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizari: 76
Data creare: 01-02-2023 14:54:31

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2022

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL-2022

Documente pdf
HOTARAREA NR 1 DIN 27.01.2022-privind aprobarea Plannlui anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt, pentru anul 2022
HOTARAREA NR 2 DIN 27.01.2022-Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare incepand cu data de 01.02.2022, pentru persoanele fizice si persoanele juridice/agenti economici din unitatea administrativ teritorial comunei Draganesti, judetul Neamt
HOTARAREA NR 3 DIN 27.01.2022-Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA NR 4 DIN 10.02.2022- privind aprobarea bugetului local
HOTARAREA NR 5 DIN 10.02.2022 -privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru functiile publice si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti si pentru serviciile publice de interes local
HOTARAREA NR 6 DIN 10.02.2022-privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 2021
HOTARAREA NR 7 DIN 10.02.2022- privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Draganesti, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului general al comunei Draganesti
HOTARAREA NR 8 DIN 10.02.2022- privind acordul comunei Draganesti in calitate de vecin, pentru derularea investitiei ,,Amenajare iaz agrement cu valorificarea materialului,,
HOTARAREA NR 9 DIN 09.03.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
HOTARAREA NR 10 DIN 09.03.2022- PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL2021
HOTARAREA NR 11 DIN 01.04.2022- Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul: Modernizare si reabilitare interioara -Sediu Primarie, comuna Draganesti
HOTARAREA NR 12 DIN 01.04.2022- Privind aprobarea cererii de finantare si a devizulul general estimativ pentru obiectivul de investitie ” Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Draganesti, judetul Neamt” in cadrul Programului national de investitii ”Anghel Saligny”
HOTARAREA NR 13 DIN 01.04.2022- PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
HOTARAREA NR 14 DIN 05.05.2022-Privind incheierea unor contracte de consultanta, asistenta si reprezentare juridica , pe anul 2022
HOTARAREA NR 15 DIN 05.05.2022-privind acordul comunei Draganesti în calitate de vecin, pentru Intrarea in legalitate – Construirea a doua hale cu destinatie depozitare, sortare si reciclare deseuri de ambalaje nepericuloase si imprejmuire teren
HOTĂRÂREA Nr.16 din 19.05.202-privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului ” Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Draganesti, județul Neamț” și a cheltuielilor aferente acestui proiect
HOTĂRÂREA Nr. 17 din 09.06.2022-privind alocarea unei sume pentru oferirea de cadouri cu prilejul sfarsitul anului scolar 2021-2022 copiilor din comuna Draganesti
HOTARAREA NR.18 DIN 09.06.2022-Privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Draganesti și a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Draganesti, județu Neamt
HOTĂRÂREA Nr.19 din 09.06.2022- privind acordarea unui mandat special- „ECONEAMȚ”,
H O T A R A R EA Nr. 20 din 23.06.2022- Privind instituirea unor facilitate fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 30.06.2022 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Draganesti, judetul Neamt
H O T A R A R EA NR .21 DIN 07.07.2022- Privind rectificarea bugetara pe anul 2022
H O T A R A R EA Nr. 22 din 07.07.2022- Privind suportarea de la bugetul local al comunei Draganesti a unor sume pentru combaterea secetei
H O T Ă R Â R EA Nr.23 din 07.07.2022- privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Draganesti
H O T A R A R E A Nr.24 din 07.07.2022-Privind modificarea HCL nr. 11 din 01.04.2022 privind modernizarea si reabilitarea Primariei comunei Draganesti
H O T A R A R EA NR. 25 din 04.08.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta
H O T A R A R EA NR . 26 din 04.08.2022-Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Revizuire si completare pentru obiectivul ,, Alimentare cu apa comuna Draganesti, judetul Neamt,,
H O T Ă R Â R EA Nr. 27 DIN 04.08.2022-privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Draganesti, pentru anul școlar 2022-2023
H O T Ă R Â R EA Nr. 28 din 18.08.2022- privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt”
HOTARAREA NR.29 DIN 18.08.2022-privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul comunei Draganesti
H O T Ă R Â R E A Nr. 30 DIN 18.08.2022-Privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile satesti la / de la Iazul piscicol in constructie, de către SC MINA EGIPTEANUL SRL
H O T A R A R E A NR.31 DIN 15.09.2022 -Privind rectificarea bugetara pe anul 2022
H O T Ă R Â R E A NR.32 DIN 15.09.2022- Privind modificarea Anexei l la Hotararea nr. 1/2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judeţul Neamt, pentru anul 2022
Hotararea nr.33 din 20.10.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr.34 din 20.10.2022- privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui teren
Hotararea nr.35 din 20.10.2022 - privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1434/21.04.2017
Hotararea nr.36 din 20.10.2022-privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizatpentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri satesti in comuna Draganesti, judetul Neamt” aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul localpentru realizarea
Hotararea nr.37 din 17.11.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.38 din 17.11.2022 - privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr.39 din 17.11.2022 - privind aprobarea Planului de evacuare in situatii de urgenta
Hotararea nr.40 din 17.11.2022 - privind aprobarea acordarii de cadouri copiilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotararea nr.41 din 15.12.2022- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxele speciale pentru anul 2023
Hotararea nr 42 din 15.12.2022- privind aprobarea retelei scolare de invatamant pe raza comunei Draganesti pentru anul scolar 2023-2024
Hotararea nr 43 din 15.12.2022- privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unui spatiu in suprafata de 58,61 mp, apartinand domeniului privat al comunei draganesti, situate in incinta Dispensarului uman Draganesti
Hotararea nr 44 din 15.12.2022- privind acordarea unui mandat special
Hotararea nr 45 din 15.12.2022- privind stabilirea taxei speciale de salubritate, incepand cu data de 01.01.2023, pentru persoane fizice si persoane juridice/agenti economici din unitatea administrativ teritoriala a comunei Draganesti, judetul Neamt
Hotararea nr 46 din 15.12.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr 47 din 21.12.2022- privind rectificarea bugetara pe anul 2022
Hotararea nr 48 din 21.12.2022- privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii 416/2021. privind venitul minim garantat, republicata , pentru anul 2023
Hotararea nr 49 din 21.12.2022- privind sustinerea de catre UAT Draganesti pentru continuarea implementarii strategiei de Dezvoltare locala „ TINUTUL ZIMBRILOR pe perioada de tranzitie 2023-2025, in calitate de membru asociat la Asociatia Grup de Actiune Local„ TINUTUL ZIMBRILOR

Vizualizari: 182
Data creare: 02-02-2022 09:18:34

Hotarari ale Consiliului Local aferente anului 2021

Hotarari ale Consiliului Local aferente anului 2021

Documente pdf
Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.01.2021 -Privind încetarea mandatului de consilier local al domnului PREUTU VASILE
Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 27.01.2021- Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”ALITMENTARE CU APĂ POTABILĂ ,COMUNA DRĂGĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 3 din 27.01.2021-Privind alegerea președintelui de sedință
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 4- Privind completarea Comisiei juridice și de disciplină, turism, protecția mediului, amenajarea teritoriului și urbanism
Hotărârea Consiliului Comunei Drăgănești nr. 5 din 26.02.2021-Privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 32/19.11.2020 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgănești.
Hotărârea Consiliului local al Comunei Drăgănești nr 6 din 26.02.2021-PRIVIND ANALIZAREA ȘI APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRĂGĂNEȘTI ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV ,ANUL 2020
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 7 din 26.03.2021-privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local înregistrat la sfârșitul anului 2020
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 8 din 26.03.2021-privind desemnarea consilierilor locali din cadrul consiliului local al comunei Drăgănești care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Drăgănești
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Drăgănești nr. 9 din 26.03.2021-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local - comuna DRĂGĂNEȘTI
Hotararea nr 10 din 16.04.2021 -Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
Hotararea nr 11 din 16.04.2021 - Privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 12 din 20.05.2021 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti
Hotararea nr 13 din 20.05.2021- privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile comunale la / de la stafia de sortare/concasare Ungheni- Raucesti, de catre SC CONEST SA IASI
Hotararea nr 14 din 20.05.2021 -privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul Complex comercial cu destinatie de sediu primarie, imobil; aflat in proprietatea comunei Draganesti
Hotararea nr 15 din 20.05.2021- Privind aprobarea elaborarii documentatiilor privind Reabilitarea si extinderea Cladirii fost Complex comercial cu destinatie de sediu Primarie
HOTARÂREA NR 16 DIN 15.06.2021- PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COMNUNEI DRĂGĂNEȘTI
HOTĂRÂREA NR 17/15.06.2021-PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI DRĂGĂNEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
HOTĂRÂREA NR 18/15.06.2021 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU OFERIREA DE CADOURI CU PRILEJUL SFÂRȘITULUI DE AN SCOLAR 2020-2021 COPIILOR DIN COMUNA DRĂGĂNEȘTI
HOTĂRÂREA NR 19/15.06.2021- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU STABILIREA CONDITIILOR DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICA/PRIVATA A COMUNEI DRAGANESTI , JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA INSTALARII, INTRETINERII, INLOCUIRII SAU MUTARII RETELELOR DE COMUNICATII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURA FIZICA NECESARE SUSTINERII ACESTORA
HOTĂRÂREA NR 20/15.06.2021- PRIVIND PREMIEREA UNOR ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE IN DOMENIUL PERFORMANTELOR SCOLARE SI SPORTIVE
Hotărărea Nr. 21 din 20.07.2021-privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr 5l din 16.12.20 privind atribuirea și incheierea_contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitiți componente ale serviciului de salubrizire a unitililor administrativ-teritoriale membre ale asociației de Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMȚ", din Zona 3' județul Neamț
HOTARAREA NR. 22 din 21.07.2021 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTĂRÂREA NR.23 DIN 18.08.2021 privind: aprobarea numarului, criteriilor și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din invățământul preuniversitar de stat,la nivelul comunei Draganesti
HOTARAREA NR.24 din 18.08.2021-Privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al COMUNEI DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata
HOTĂRÂREA NR 25 DIN 18.08.2021-Privind aprobarea inchirierii, prin licitalie publică, a unor spații din incinta Dispensarului uman din satul Draganesti, comuna Draganesti, județul Neamt
HOTĂRÂREA NR 26 DIN 18.08.2021- Privind inființarea, stabilirea organigramei și a numărului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenți de tip VI prin reorganizareu S.V.S.U. de categoria III al comunei Draganesti , județul Neamt
HOTARAREA NR. 27 Din 18.08.2021- privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Draganesti
HOTARAREA NR. 28 Din 18.08.2021-privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru vehiculele și utilajele care deservesc Comuna Draganesti
HOTARAREA NR. 29 Din 18.08.2021-privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Draganesti , județul Neamț
HOTARAREA NR 30 DIN 16.09.2021 privind neasumarea responsabilititii organizării si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea masurilor educative la nivelul comunei Draganesti
HOTARAREA NR 31 DIN 16.09.2021- Privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Draganesti In Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Draganesti
HOTARAREA NR 32 DIN 23.09.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
HOTARAREA NR 33 DIN 23.09.2021- privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenienlii persoane frzice,vor presta activitatii in folosul comunitatii
HOTARAREA NR 34 DIN 23.09.2021- privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: MODERNIZARE DRUMURI SATESTI , COMUNA DRAGANESTI, JUDETUL NEAMT
Hotararea nr 35 din 14.10.2021 privind rectificarea bugetara pe anul 2021
HOTARAREA NR 36 DIN 14.10.2021-privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
HOTARAREA NR 37 din 14.10.2021 privind revocarea HCL nr 25/18.08.2021
HOTARAREA NR 38 din 14.10.2021 privind aprobarea sumelor necesare in vederea organizarii evenimentului ” 100 de ani de viata”
HOTARAREA NR 39 din 14.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA NR 40 din 29.10.2021-privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia „Modernizrea sistemului de iluminat public stradal in comuna Draganesti, judetul Neamt,,
HOTARAREA NR 41 din 29.10.2021-privind desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia de evaluare a probei de interviu in vederea desfasurarii concursului pentru ocuparea functiei de director la Școala Gimnazială Draganesti
Hotararea nr 42 din 25.11.2021- Privind rectificarea bugetara pe anul 2021
Hotararea nr 43 din 25.11.2021- privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele in caz de mobilizare si razboi
Hotararea nr 44 din 25.11.2021- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt
Hotararea nr 45 din 25.11.2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Draganesti, judetul Neamt, pentru perioada 2021-2029”
Hotararea nr 46 din 25.11.2021- privind acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna
Hotararea nr 47 din 16.12.2021- Privind rectificarea bugetara
Hotararea nr 48 din 16.12.2021- Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2022
Hotararea nr 49 din 16.12.2021- Privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant pe raza comunei Draganesti pentru anul scolar 2022-2023
Hotararea nr 50 din 16.12.2021- Privind aprobarea planificarii lucrarilor ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii nr 416/2001, provind venitul minim garantat, republicata, pentru anul 2022
Hotararea nr 51 din 16.12.2021- Privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile, propriectare publica a comunei Draganesti, catre Scoala Gimnaziala Draganesti
Hotararea nr 52 din 22.12.2021- privind rectificarea bugetara pe anul 2021
Hotararea nr 53 din 22.12.2021- privind aprobarea extinderii intravilanului comunei Draganesti cu suprafata de 1.3971 ha

Vizualizari: 352
Data creare: 20-01-2021 10:13:52

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

Documente pdf
Hotărârea nr.01/31.01.2020 privind modificarea HCL nr.37 din 12.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2020
Hotărârea nr.02/31.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2019
Hotărârea nr.03/11.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.04/18.02.2020 privind aprobarea realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Drăgănești, județul Neamț”
Hotărârea nr.05/12.03.2020 privind rectificarea bugetară pe anul 2020
Hotărârea nr.06/12.03.2020 privind modificarea HCL nr.39 din 2019
Hotărârea nr.07/12.03.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.08/09.04.2020 privind construirea unei fântâni publice pentru apa potabilă în satul Drăgănești, comuna Drăgănești
Hotărârea nr.09/09.04.2020 privind aprobarea investiției „Instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de supraveghere video stradal în satul Drăgănești, comuna Drăgănești”
Hotararea consiliului local nr.10/19.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Hotararea Consiliului local nr. 11/19.05.2020 privind aprobarea angajarii unui asistent personal al persoanei cu handicap
Hotararea Consiliului local nr. 12/19.05.2020 privind achizitionarea si montarea tablitelor indicatoare cu nr. de strazi si a numerelor administrative imobilelor
Hotararea Consiliului local nr. 13 din 19.05.2020 privind aprobarea elaborarii documentatiei pentru ridicarea topografica in vederea infiintarii retea distributie gaze naturale
Hotararea Consiliului local nr.14 /04.06.2020 privind rectificarea bugetului local
Hotararea Consiliului local Draganesti nr. 15/04.06.2020 Privind participarea comunei Draganesti in cadrul Programului de finantare pentru inlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministrul Mediului , Apelor si Padurilor – denumit in continuare PROGRAM
Hotararea Consiliului local Draganesti nr. 16/04.06.2020 PRIVIND ANALIZAREA SI APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI DRAGANESTI SI AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I ,ANUL2020
Hotararea Consiliului local Draganesti nr.17/04.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2020
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr. 18 din 07.07.2020 privind aprobarea investitiei Modernizare sistem de iluminat stradal in comuna Draganesti
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr. 19/07.07.2020 privind alocalrea unei sume pentru oferirea de cadouricu prilejul sfarsitului de an scolar 2019-2020 copiilor din comuna.
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr. 20/07.07.2020 privind completarea si modificarea HCL nr. 41/29.06.2017 pentru aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitatile din comuna Draganesti .
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr. 21/07.07.2020 privind aprobare PUZ,, Infiintare plantatie pomicola, construire hala depozitare si procesare si punct de desfacera,,.
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr.22 din 2108.2020 privind rectificarea bugetara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local Draganesti Nr.23 din 21.08.2020 privind aprobare PUZ,, Infiintare plantatie pomicola, construire hala, depozitare si procesare si punct de desfacere,,
Hotararea Consiliului local nr.24 din 18.09.2020 privind rectificarea de buget
Hotararea Consiliului local Draganesti nr.25 privind actualizarea Studiului de fezabilitate gaze naturale
Hotararea Consiliului Local Draganesti nr.26 din 03.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021
Hotararea Consiliului local Draganesti Nr.27 din 3.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Draganesti
Hotararea Consiliului Local Draganesti Nr.28 din 3.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Hotararea Consiliului Local Draganesti Nr.29/2020 privind rectificare de buget pe anul 2020
H O T A R A R E A Consiliului Local Draganesti NR.31 DIN 19.11.2020 Privind aprobarea eleborarii Strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Draganesti pentru perioada 2021-2027
H O T A R A R E A Consiliului Local Draganesti NR.32 DIN 19.11.2020 Privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Draganesti
H O T A R A R E A Consiliului Local Draganesti Nr.33 din 19.11.2020 Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei Draganesti, judetul Neamt
H O T A R A R E A Consiliului Local Draganesti Nr.34 din 19.11.2020 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Draganesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Draganesti.
Anexa la Hotararea Consiliului local Draganesti Nr. 32/2020 privind stabilirea coeficientilor pentru salarii

Vizualizari: 378
Data creare: 12-05-2020 16:20:50

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019


Documente pdf
Hotărârea nr.01
Hotărârea nr.02/31.01.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr.03/31.01.2019 privind aprobarea propunerii pentru constituirea dreptului de proprietate în limita de până la 1000mp teren, pentru care sunt aplicabile prevederile art.36 din Legea nr.18/1991, republicată
Hotărârea nr.04/31.01.2019 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburanți pentru vehiculele si utilajele care deservesc Comuna Drăgănești
Hotărârea nr.05/25.02.2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat cu rest de lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Drăgănești, Județul Neamț”
Hotărârea nr.06/25.02.2019 privind aprobarea Devizului general reactualizat cu rest de lucrări pentru obiectivul de investiție „Construire dispensar uman în Comuna Drăgănești, Județul Neamț”
Hotărârea nr.07/25.02.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Alimentare cu apa potabilă, Comuna Drăgănești, Județul Neamț”
Hotărârea nr.08/25.02.2019 privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local al comunei Drăgănești și al activităților finanțate din venituri proprii pentru trimestrul IV, anul 2018
Hotărârea nr.09/14.03.2019 privind stabilirea condițiilor de acces pe rețeaua stradală din DJ 155B - Valea Moldovei a mijloacelor de transport aparținând S.C. Mina Egipteanu S.R.L.
Hotărârea nr.10/14.03.2019 privind înfrumusețarea și buna gospodărire a localității
Hotărârea nr.11/14.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.12
Hotărârea nr.13/08.05.2019 privind actualizarea valorii proiectului „Dotarea compartimentului de situații de urgență al comunei Drăgănești, județul Neamț, prin achiziționarea unui buldoexcavator”
Hotărârea nr.14/08.05.2019 privind aprobarea realizării investiției „Modernizare drumuri sătești în comuna Drăgănești, județul Neamț”
Hotărârea nr.15
Hotărârea nr.16/30.05.2019 privind rectificarea bugetară pe anul 2019
Hotărârea nr.17/30.05.2019 privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local al comunei Drăgănești și al activităților finanțate din venituri proprii pentru trimestrul I, anul 2019
Hotărârea nr.18/30.05.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018
Hotărârea nr.19/30.05.2019 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Drăgănești, Județul Neamț”

Vizualizari: 347
Data creare: 09-05-2020 13:56:17

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018


Documente pdf
Hotărârea nr.01/05.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului Secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2017
Hotărârea nr.02/31.01.2018 privind scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren
Hotărârea nr.03/31.01.2018 privind acordarea ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social
Hotărârea nr.04/31.01.2018 privind însușirea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Drăgănești la finele anului 2017
Hotărârea nr.05/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.06/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.07/15.02.2018 privind modificarea HCL nr.51 din 16.02.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
Hotărârea nr.08/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copii cu domiciliul în comuna Drăgănești, care sunt înscriși la Creșa nr. 1 Târgu Neamț - 2018 și a modelului cadru a Contractului de Parteneriat
Hotărârea nr.09/15.02.2018 privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de parteneriat nr.31/2011
Hotărârea nr.10/15.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăgănești
Hotărârea nr.11/28.02.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de teren pășune comunală aflată în domeniul public al comunei Drăgănești
Hotărârea nr.12/13.03.2018 privind validarea unui mandat de consilier local
Hotărârea nr.13/13.03.2018 privind constituirea comisiei pentru organizarea licitației în ziua de 14.03.2018
Hotărârea nr.14/13.03.2018 privind reglementarea situației juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în La Moldova, aflat în proprietatea comunei Drăgănești
Hotărârea nr.15/13.03.2018 privind aprobarea planificării lucrărilor ce vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, republicată, pentru anul 2018
Hotărârea nr.16/26.04.2018 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.17/26.04.2018 privind efectuarea unui schimb de teren între comuna Drăgănești și S.C. CARPAT AGROM S.R.L.
Hotărârea nr.18/26.04.2018 privind suspendarea activității S.C. PATI PAN S.R.L.
Hotărârea nr.19/26.04.2018 privind eliberarea avizului de principiu pentru LUCRĂRILE DE RECONSTRUCȚIE ȘI REMEDIERE ECOLOGICĂ ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCIO365 Râul moldova între Păltinoasa și Ruși
Hotărârea nr.20/26.04.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.21/24.05.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.22/24.05.2018
Hotărârea nr.23/24.05.2018 privind suspendarea activității S.C. PATI PAN Drăgănești S.R.L.
Hotărârea nr.24/28.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.25/13.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Drăgănești
Hotărârea nr.26/13.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Drăgănești, Județul Neamț
Hotărârea nr.27/13.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Drăgănești, Județul Neamț
Hotărârea nr.28/30.07.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.29/31.08.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.30/31.08.2018 privind desemnarea reprezentatului Consiliului local Drăgănești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Drăgănești
Hotărârea nr.31/31.08.2018 privind aprobarea propunerii pentru constituirea dreptului de proprietate în limita de până la 1000mp teren, pentru care sunt aplicabile prevederile art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată
Hotărârea nr.32/27.09.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.33/27.09.2018 privind concesiunea suprafeței de 5ha, teren aparținând domeniului public al comunei Drăgănești
Hotărârea nr.34/27.09.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din fondul pastoral al comunei Drăgănești
Hotărârea nr.35/27.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.36/05.10.2018 privind aprobarea procedurii operaționale interne a comunei Drăgănești pentru desfășurarea procedurii de achiziție a unui credit bancar
Hotărârea nr.37/05.10.2018 privind aprobarea contractării unui credit bancar intern în valoare de 349.247,75 lei pentru finanțarea unei investiții de interes public
Hotărârea nr.38/31.10.2018 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
Hotărârea nr.39/31.10.2018 privind rectificarea bugetară pe anul 2018
Hotărârea nr.40/15.11.2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Construire dispensar uman, în comuna Drăgănești, județul Neamț”
Hotărârea nr.41/15.11.2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgănești, județul Neamț”
Hotărârea nr.42/15.11.2018 privind vânzarea prin licitație publică a ifronului
Hotărârea nr.43/15.11.2018 privind concesionarea unui spațiu din domeniul public, Brutărie și Spațiu Comercial multifuncțional, din satul Drăgănești, comuna Drăgănești
Hotărârea nr.44/15.11.2018 privind organizarea manifestării „100 de ani de Unitate și Românism”
Hotărârea nr.45/15.11.2018 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și servitute către DelGaz Grid S.A. a unei suprafețe de 23mp, teren aparținând domeniului public al comunei reprezentând teren necesar plantării a 12 stâlpi de joasă tensiune, a unui bloc de măsurat și branșament trifazat în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică stație pompe apa potabilă aparținând comunei Drăgănești, județul Neamț”

Vizualizari: 351
Data creare: 09-05-2020 11:34:12

Scurt istoric al satului Drăgănești

Sediul Primăriei comunei Drăgănești, județul NeamțPrimul document ce vorbește de satul Drăgănești datează din anul 1592, 10 ianuarie, din timpul domnitorului Aron Vodă care arată că satul Drăgănești a fost dat de domnitor în stăpânirea Mănăstirii Neamț.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2021

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN 2022

OFERTE VÂNZARE TEREN 2023

OFERTE VÂNZARE TEREN AGRICOL EXTRAVILAN 2023